Listopad 2011

Poradna - urychlení publikace a pomoc s úkolem

Pokud chcete něco vysvětlit nebo potřebujete poradit s domácím úkolem, tak nám napište na email: skolaonline@email.cz nebo napište komentář do naší Poradny. Příspěvek bude publikován dříve.

 

Zdvojené souhlásky -n-, -nn- + CHYTÁKY - cvičení 1 - řešení

Doplňte do větných spojení -n- nebo -nn:

jme__ ý seznam - od slova jméNo => je tam písmeno N => jmeNNý seznam

okopal celou vi__ici => přípona -ICE => okopal celou viNici

telefo__í přístroj => od slova telefoN => je tam písmeno N => telefoNNí přístroj

nestra__ý soudce => od slova straNa => je tam písmeno N => nestranný soudce

havra__í vlasy => !!! chyták - přídavná jména odvozená od zvířat vždy jedno N => havraNí vlasy

plátě__á košile => !!! chyták - přípona -těná => plátěNá košile

hbití kame__íci => přípona -íci => hbití kameNíci

skel__ý papír => od slova sklo => není tam žádné n => skelNý papír

povi__ý předmět => od slova viNa => je tam písmeno N => poviNNý předmět

týde__í prázdniny => od slova týden => je tam písmeno N => týdeNNí prázdniny

skleně__á váza => od slova sklo => není tam žádné N => skleněNá váza

ra__ý salát => !!! chyták => salát vzroste brzo (na jaře) =>  raNý salát

jesky__í lidé => od slova jeskyně => je tam písmeno N => jeskyNNí lidé

prke__á podlaha => od slova prkno => je tam písmeno N => prkeNNá podlaha

Zdvojené souhlásky -n-, -nn- + CHYTÁKY - cvičení 1

Doplňte do větných spojení -n- nebo -nn:

jme__ ý seznam, okopal celou vi__ici, telefo__í přístroj, nestra__ý soudce, havra__í vlasy, plátě__á košile, hbití kame__íci, skel__ý papír, povi__ý předmět, týde__í prázdniny, skleně__á váza, ra__ý salát, jesky__í lidé, prke__á podlaha

Větný rozbor - souvětí podřadné - 4. část


Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se letos tradiční soutěž Miss Praha uskuteční.

1) počet přísudků (slovesa v určitém tvaru): 2 - nebylo jisté, uskuteční

- 2 věty:

1.VH, zda 2.VV podmětná.

(kdo co nebylo jisté? => jestli se soutěž uskuteční)

2) rozbor věty hlavní: do poslední chvíle nebylo jisté

přísudek: nebylo jisté (přísudek jmenný se sponou => sponové sloveso být a jmenná část jisté)

jisté - přídavné jméno tvrdé, vzor mladý (existují tvary jistý záměr, jistá žena, jisté nařízení)

podmět: není vyjádřen, ve větě hlavní chybí => proto je vedlejší věta podmětná

do chvíle: příslovečné určení času (do kdy to nebylo jisté)

do = předložka

chvíle = podstatné jméno

mluvnické kategorie:

2. pád, číslo jednotné, rod ženský (ta chvíle), vzor růže

poslední: přívlastek shodný (do jaké chvíle, stojí před podstatným jménem)

mluvnické kategorie:

2. pád, číslo jednotné, přídavné jméno měkké (existuje poze jeden tvar - poslední vlak, poslední chvíle, poslední auto), vzor jarní

3) rozbor věty vedlejší: zda se letos tradiční soutěž Miss Praha uskuteční.

zda - spojka podřadicí

přísudek slovesný: uskuteční

mluvnické kategorie:

3. osoba, číslo jednotné, čas budoucí (sloveso má pouze tvar budoucího času i pro ča spřítomný), způsob oznamovací (nikdo ho nenutí, není tam by), rod činný, vid dokonavý (nejde říct bude uskutečnit), 4. třída, vzor prosí (on uskuteční = on prosí, on uskutečnil - on prosil)

podmět: soutěž - podstatné jméno

mluvnické kategorie:

1. pád, číslo jednotné, rod ženský (ta soutěž), vzor píseň (1. pád soutěž, 2. pád soutěže)

letos: příslovečné určení času (kdy se soutěž uskuteční?)

tradiční: přívlastek shodný (jaká soutěž?, je před podstatným jménem soutěž)

mluvnické kategorie:

1. pád, číslo jednotné, přídavné jméno měkké (existuje poze jeden tvar - tradiční oběd, tradiční soutěž, tradiční jídlo), vzor jarní

Miss: přívlastek shodný (jaká soutěž?)

- slovo sice stojí za podstatným jménem soutěž, ale shoduje se v pádě

Praha: přívlastek shodný (jaká Miss?)

- slovo sice stojí za podstatným jménem Miss, ale shoduje se v pádě

Lomené výrazy - podmínky výpočtu - 1. část

Lomený výraz je zlomek, vekterém je mnohočlen (písmeno nebo písmena).

Při úpravách lomených výrazů se zjišťují podmínky, za kterých má lomený výraz smysl.

Lomený výraz má smysl tehdy,

když se jmenovatel (dole pod zlomkovou čarou) nerovná nule.

 Ve jmenovateli zlomku je:   písmeno x

podmínka (kdy má lomený výraz smysl je):  x ≠ 0

 

Ve jmenovateli zlomku je: 5x = 5 •  x

- číslo 5 není nula, takže pro pětku podmínku nepíšeme

- x je ale nějaké neznámé číslo, proto podmínka (kdy má lomený výraz smysl je):  x ≠ 0

Ve jmenovateli zlomku je 10ab = 10 • a • b

- číslo 10 není nula, takže pro desítku podmínku nepíšeme

- pro a, pro b ale podmínku napsat musíme => ! písmena se mezi sebou násobí (je to součin) => proto podmínka (kdy má lomený výraz smysl je):  a ≠ 0, b ≠ 0

(kdyby a = 0 => ve jmenovateli by bylo 10 krát nula krát b => výsledek = 0 <= to nesmí být,

kdyby b = 0 => ve jmenovateli by bylo 10 krát a krát 0 = výsledek = 0 <= to nesmí být)

 

Ve jmenovateli zlomku je 7b5 = 7 • b5

 - číslo 7 není nula, takže pro sedmičku podmínku nepíšeme

- pro b ale podmínku napsat musíme => b7 = b • b • b • b • b • b • b  =>

! písmena se mezi sebou násobí (je to součin) => proto podmínka (kdy má lomený výraz smysl je):  b ≠ 0

(kdyby b = 0, ve jmenovateli by bylo 7 krát 0 na sedmou = výsledek = 0 <= nesmí být)

Pythagorova věta - 1. část - ověření pravoúhlosti trojúhelníka

Zadání: Je dán trojúhelník KLM o velikosti stran: m = 8 cm, l = 6 cm, k = 10 cm.

Ověřte, zda je trojúhelník pravoúhlý.

 

Řešení:

- přepona je vždy nejdelší strana v trojúhelníku (a je vždy proti pravému úhlu)

m = 8 cm, l = 6 cm  => menší strany by měly být odvěsny pravoúhlého trojúhelníku

k = 10 cm => nejdelší strana by měla být přepona pravoúhlého trojúhelníku

 

- z odvěsen m a l vypočteme velikost přepony,

pokud velikost vypočtené přepony bude stejná jako délka přepony v zadání, je to pravoúhlý trojúhelník (pokud čísla budou různá, není to pravoúhlý trojúhelník)

m = 8 cm = a

l = 6 cm = b

 

c2  = a2 + b2

c2 = 82 + 62

c2 = 64 + 36

c2 = 100

c = 10 cm

 

Přepona v zadaném trojúhelníku KLM je k = 10 cm a má stejnou velikost jako přepona z našeho výpočtu. Trojúhelník KLM je pravoúhlý.

 

 

 

 

 

 

 

Říjen 2011

Větný rozbor - text - 1. část shrnutí

 

TEXT:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Přívlastky shodné:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Přívlastky neshodné:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Přívlastek postupně rozvíjející:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Přísudky:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. =>1 =>věta jednoduchá

 

Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. => 2 => souvětí podřadné

Kdo 1.VV podmětná (kdo se spletl? - kdo čekal), 2. VH.

 

Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek. => 1 => věta jednoduchá


Podměty:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy.

Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. (on - podmět nevyjádřený v 2. VH)

Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Předměty:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Příslovečná určení času:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Přídavná jména měkká - vzor jarní:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Přídavná jména tvrdá - vzor mladý:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

Číslovky základní:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Číslovky řadové:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Zájmena:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo (vztažné) ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se (zvratné) začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Podstatná jména - rod mužský neživotný:

Dalšími dvěma zápasy (vzor hrad) pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase (vzor hrad) čekal nápor (vzor hrad) Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas (vzor hrad) baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek (vzor hrad).

 

Podstatná jména - rod ženský:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy (vzor žena). Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty (vzor žena), spletl se. Vstupenky (vzor žena) na úvodní zápas baráže (vzor piseň) na fotbalové mistrovství Evropy (vzor žena) mezi Českou republikou (vzor žena) a Černou Horou (vzor žena) se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Podstatná jména - rod střední:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo (vzor město) první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství (vzor stavení) Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Předložky:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

 

Spojky:

Dalšími dvěma zápasy pokračovalo dvanácté kolo první fotbalové ligy. Kdo ve druhém poločase čekal nápor Sparty, spletl se. Vstupenky na úvodní zápas baráže na fotbalové mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Černou Horou se začnou prodávat ve čtvrtek.

Větný rozbor - věta jednoduchá - 5. část
Řecký bankrot by vedl k chaosu.

1) počet přísudků (sloves v určitém tvaru): by vedl = > jeden přísudek => věta jednoduchá

2) větný rozbor věty jednoduché

by vedl = přísudek slovesný, sloveso

mluvnické kategorie:

3. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací přítomný (sloveso doplňuje slovo by),

rod činný, vid nedokonavý (můžu říct bude vést), 1. třída, vzor nese (on vede => 1. třída a d je tvrdá souhláska =.>  on nese, on vedl - on nesl)


bankrot = podmět, podstatné jméno

mluvnické kategorie:

1. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný (1. pád bankrot - 4. pád vidím bankrot, tvar se nezměnil), vzor hrad (1. pád bankrot, 2. pád bankrotu - hradu)


řecký = přívlastek shodný (jaký bankrot)

- přídavné jméno tvrdé v 1. pádu, vzor mladý (existují tvary řecký tanec, řecká hudba, řecké období)


k chaosu = předmět ( k čemu by vedlo?)

- k = předložka

- chaos = podstatné jméno

mluvnické kategorie:

1. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný (1. pád chaos - 4. pád vidím chaos, tvar se nezměnil), vzor hrad (1. pád chaos, 2. pád chaosu - hradu)

Větný rozbor - věta jednoduchá - 4. část

 

 

Záběry pořídila posádka Mezinárodní vesmírné stanice v září a říjnu.


1) počet přísudků (slovesa v určitém tvaru): pořídila => jeden přísudek => věta jednoduchá


2) rozbor věty jednoduché

přísudek: pořídila

mluvnické kategorie:

3. osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací (není to rozkaz, není tam žádné by nebo bychom), rod činný, vid dokonavý (nejde říct budu pořídit),4. třída (on poříd - í), vzor prosí (on prosil - on pořídil)

 

podmět: posádka - podstatné jméno

mluvnické kategorie:

1. pád, číslo jednotné, rod ženský (ta posádka), vzor žena

 

stanice = přívlastek neshodný (jaká posádka?)

mluvnické kategorie:

2. pád, číslo jednotné, rod ženský (ta stanice), vzor růže

 

mezinárodní vesmírné - přívlastek shodný, přívlastek postupně rozvíjející

mezinárodní - přídavné jméno měkké, vzor jarní (jen pouze jeden tvar přídavného jména- mezinárodní soutěž, mezinárodní kongres)

vermírné - přídavné jméno tvrdé, vzor mladý (existuje více tvarů přídavného jména - vesmírný program, vesmírná loď)

 

záběry: předmět (koho co pořídila posádka?)

mluvnické kategorie:

4. pád, číslo množné, rod mužský neživotný (1. pád ten záběr, 4. pád vidím ten záběr - nemění se tvar => mužský neživotný), vzor hrad (1. pád záběr, 2. záběru)

 

v září, v říjnu: příslovečná určení času (kdy je posádka pořídila?)

 v - předložka

září - podstatné jméno

mluvnické kategorie:

6. pád, číslo jednotné, rod střední, vzor stavení

 

říjnu - podstatné jméno

mluvnické kategorie:

6. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný (1. pád ten říjen, 4. pád vidím ten říjen - nemění se tvar => mužský neživotný), vzor hrad - les (1. pád říjen, 2. říjen)

Větný rozbor - souvětí podřadné - 3. část

Na internetu se na konci září objevilo video, které poskytlo jeden z nejpřesvědčivějších vědeckých důkazů, že ke zneviditelnění nejsou potřeba žádná kouzla.

1) rozbor souvětí

počet přísudků (sloves v určitém tvaru): objevilo, poskytlo, nejsou potřeba =>

tři přísudky => tři věty

- které (zájmeno vztažné) => podřadící

- že - spojka podřadící

=> souvětí podřadící

1.VH, které 2.VV, že 3.VV.

2.VV - přívlastková (jaké video?)

3.VV - přívlastková (jaké důkazy?)

 

2) Rozbor věty hlavní: Na internetu se na konci září objevilo video

objevilo - přísudek slovesný

mluvnické kategorie:

3. osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací (není to rozkaz, nikdo ho nenutí),

rod činný, vid dokonavý (nejde říct bude objevilo, děj proběhne 1x),

4. třída (on se objev - í), vzor prosí (on se objevil - on prosil)

 

podmět - video

mluvnické kategorie:

1. pád, číslo jednotné, rod střední (to město),  vzor město

 

na internetu - příslovečné určení místa (kde se objevilo?)

na - předložka

internet - podstatné jméno

mluvnické kategorie:

6. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný (1. pád internet, 4. pád vidím internet - bez změny tvaru), vzor hrad (1. pád internet => 2. pád bez internetu => bez hradu)

 

na konci - příslovečné určení času (kdy se video objevilo?)

na - předložka

konci - podstatné jméno

mluvnické kategorie:

6. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný (1. pád konec, 4. pád vidím konec - bez změny tvaru), vzor stroj (1. pád konec = 2. pád bez konce => bez stroje)

 

září - přívlastek neshodný (na jakém konci?, je až po podstatném jménu)

mluvnické kategorie:

2. pád, číslo jednotné, rod střední (to září), vzor stavení

 

2) rozbor vedlejší věty: které poskytlo jeden z nejpřesvědčivějších vědeckých důkazů

poskytlo - přísudek slovesný

mluvnické kategorie:

3. osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací (není to rozkaz, nikdo ho nenutí), rod činný, vid dokonavý (nejde říct on bude poskytne),

2. třída (on poskyt - ne), vzor tiskne (on poskytl - on tiskl)

 

jeden - předmět (koho co poskytl?)

- číslovka základní

z důkazů - přívlastek neshodný (jaký jeden?, je za slovem jeden)

z - předložka

důkazů - podstatné jméno

mluvnické kategorie:

2. pád, číslo množné, rod mužský neživotný (1. pád důkaz, 4. pád vidím důkaz - bez změny tvaru), vzor hrad ((1. pád důkaz => 2. pád bez důkazu => bez hradu)

nejpřesvědčivějších vědeckých - přívlastek postupně rozvíjející

nejpřesvědčivějších - přívlastek shodný (jaký důkaz?)

mluvnické kategorie:

3. stupeň přídavného jména přesvědčivý,

2. pád, číslo množné, tvrdé přídavné jméno (existují tvar přesvědčivý, přesvědčivá, přesvědčivé), vzor mladý

vědeckých - přívlastek shodný (jaký důkaz?)

mluvnické kategorie:

2. pád, číslo množné, tvrdé přídavné jméno (existují tvar vědecký, vědecká, vědecké),

vzor mladý

 

3) rozbor vedlejší věty: že ke zneviditelnění nejsou potřeba žádná kouzla.

nejsou potřeba - přísudek jmenný se sponou (spona = sloveso být, jmenná část - potřeba)

 

kouzla = podmět, podstatné jméno

mluvnické kategorie:

1. pád, číslo množné, rod střední (to kouzlo), vzor město

 

žádná = přívlastek shodný (jaká kouzla?)

- zájmeno záporné, vzor mladý

 

ke zviditelnění - předmět (ke komu čemu nejsou potřeba kouzla?)

ke - předložka


zviditelnění - podstatné jméno

mluvnické kategorie:

3. pád, číslo jednotné, rod střední (to zviditelnění), vzor stavení

Archív

Měl(a) bych zájem o přípravný kurz na přijímací zkoušky z českého jazyka pro 9. třídu?

57%
30%
13%

Měl(a) bych zájem o přípravný kurz na přijímací zkoušky z matematiky pro 9. třídu?

60%
31%
10%

Které příspěvky by vám nejvíce pomohly?

62%
18%
9%
4%
6%